ثبت نام
حساب کاربری
انتخاب زبان : English
امروز : 1397/06/31

كردستان

برگزاری نشست تخصصی در مر حله ی استانی جشنواره ی قصه گویی

برگزاری نشست تخصصی همزمان با برگزاری مرحله ی استانی جشنواره ی قصه گویی استان کردستان

همزمان با برگزاری مرحله ی استانی جشنواره قصه گویی نشست تخصصی انتخاب قصههای مناسب نقل برای قصه گویان برگزار می شود. هد ف این نشست ارزیابی شرکت کنندگان از قصههای انتخابی خود و شناخت شاخصهای مناسب قصه برای نقل است و می تواند فرآیندی باشد برای اجرا و روایت قصههای مناسب تر برای قصه گویی. استاد این نشست محمد رضا...

گزارش تصویری از برگزاری جشنواره های استانی؛

برگزاری جشنواره های قصه گویی استانی استان کردستان به روایت تصویر 2

گزارش تصویری از دوره های گذشته ی جشنواره قصه گویی در مراحل استانی و منطقه ای

گزارش تصویری از دوره های قبل جشنواره ی قصه گویی در مراحل استانی و منطقه ای استان کردستان به روایت تصویر...

نقل شاهنامه ی کردی توسط یکی از برگزیده های دورها ی پیشین؛

نقل شاهنامه ی کردی در بخش استانی بیست و یکمین جشنواره ی بین المللی قصه گویی استان کردستان

شاهنامه ی کردی مجموعه ای از شعر های رزمی است که از دیر باز به صورت شفاهی در میان مردم کرد رواج داشته است مکتوب کردن و باز سرایی بخش هایی از آن به الماس خان کنوله ای نسبت داده شده است علاوه بر زبان، شاهنامه ی کردی تفاوت های دیگری هم با شاهنامه ی فارسی دار

گروهی بر این باور هستند که این شاهنامه مستقل و جدا از شاهنامه ی فردوسی است و گروهی نیز اعتقاد دارند که ترجمه ای از شاهنامه فردوسی است به دست سرهنگ الماس خان کنوله ای انجام شده است او از سرداران سپاه نادر شاه افشار بود و فرماندهی تیپ سنندج را بر دوش داشت و در یکی از جنگ های...

قصه گویان قدیمی گنجینه های ماندگار؛

قصه گویان قدیمی گنجینه هایی که باید تا دیر نشده سراغی از آنها بگیریم

به سراغ قصه گویان قدیمی برویم و با ثبت و ضبط آثارشان گامی در جهت حفظ این بخش از میراث فرهنگی ایرانی اسلامی برداریم و این نیاز به طرح و برنامه ای مشخص و تحقیق میدانی دارد و با دبیرخانه ای دائمی در این زمینه می توان به این آرزو دست یافت.

قصه های فولکلور کردی قصههای ماندگاری هستند که در زبان کردی با واژهی چیروک از آن ها نام برده می شود . چیروک ها حاوی پندها، رازها و نکتههای شیرینی هستند که با  درونمایهی خود هر یک می توانند روایتی از قصه های زندگی باشند و غیر مستقیم درسی آموزشی از راه و رسم و منش انسانی باشند و مرز...

گزارش تصویری از برگزاری جشنواره های استانی استان کردستان

برگزاری جشنواره های قصه گویی استانی استان کردستان در به روایت تصویر 1

گزارش تصویری از برگزاری جشنواره های قصه گویی استانی و منطقه ای در دوره های قبل

گزارش تصویری از دوره های گذشته جشنواره ی قصه گویی در مراحل استانی و منطقه ای  به روایت  تصویر...

بر گزیده های 20 دوره جشنواره ی کشوری قصه گویی استان کردستان؛

سهم استان کردستان در میان بر گزید های کشوری 20 دوره جشنواره ی قصه گویی

برگزیده های استان کردستان در بیست دوره جشنواره ی کشوری قصه گویی

فاطمه محمدی سال 77 برگزیده در دومین جشنواره ی قصه گویی کشوری اهواز با قصه ی مروارید شایسته احمدی سال 81 برگزیده در ششمین جشنواره قصه گویی کشوری کرمانشاه با قصه ی روباه خواب آلود سیده ندا ربیعی 84 برگزیده ی  درنهمین جشنواره قصه گویی کشوری اصفهان با قصه ی صفر کله کنده عطالله گلی حصار 85 برگزیده در دهمین جشنواره قصه...

مادر بزرگ برگزیده ی دوره ی قبل در این دوره از جشنواره حضور خواهد داشت

مادر بزرگ برگزیده دوباره قصه گفت ؛

قصه گویی خانم مریم علی محمدی مادر بزرگ قصه گو ی منتخب کشوری درجشنواره ی بیستم جهت شرکت در جشنواره بیست و یکم

خانم علی محمدی مادر بزرگ قصه گو ساده و صمیمی روایت می کند او می گوید 58  سال دارم و دارای 5 فرزند و 5 نوه هستم قصه گویی را از مادر بزرگم یاد گرفتم  وقتی قصه هایش را می شنیدیم  با قصه ها زندگی می کریم و از دوباره شنیدن هم خسته نمی شدیم و لذت می بردیم امروز...

قصه گویان کردستانی جشن های قصه گویی را برگزار می کنند ؛

برگزاری همزمان 20جشن قصه گویی در مراکز فرهنگی هنری استان کردستان

برگزاری همزمان جشن های قصه گویی در مراکز فرهنگی هنری کانون استان کردستان همزمان در تاریخ پانزدهم شهریور ماه

در پانزدهم شهریور ماه همزمان جشن های قصه گویی در بیست مرکز فرهنگی هنری استان کردستان برگزارمی شود. این ویژه برنامه ها با حضور مربیان قصه گوپدربزرگ ومادر بزرگ هااولیا واعضا نوجوان برگزارمی شود.این مرحله شروعی است برای آغاز مرحله ی اجرایی قصه گویی بیست ویکمین جشنواره ی بین المللی قصه گویی در مرحله ی استانی لازم به ذکر است...

اطلاع رسانی استانی جشنواره قصه گویی با انتشار فراخوان و پوستر همزمان با دبیرخانه ی کشوری

فراخوان مرحله ی استانی بیست و یکمین جشنواره بین المللی قصه گویی استان کردستان منتشر شد

فراخوان و پوستر جشنواره قصه گویی همزمان با اطلاع رسانی کشوری در سطح استان توزیع شد

فرا خوان استانی بیست و یکمین جشنواره بین المللی  قصه گویی در دبیرخانه ی استانی استان کردستان  منتشر و در سطح استان توزیع شد تمام ادارات استان خبرگزاری ها صدا وسیما دانشگاه ها مراکز فرهنگی هنری    مهد های کودک آتش نشانی بیمارستانها وسرای سالمندان بخشی از مکان هایی  بودند که هدف  این اطلاع رسانی قرار داشتند فراخوان تیزروپوستر جشنواره روی...

شروع به کار دبیر خانه ی استانی قصه گویی در جلسه ی شورای فرهنگی هنری ادبی استان کردستان

آغاز به کار دبیرخانه ی استانی بیست و یکمین جشنواره بین المللی قصه گویی استان کردستان

بیست و چهارم مرداد ماه در جلسه ی شورای فرهنگی هنری ادبی استان کردستان با اعلام رسمی مدیر کل کانون ومدیر اجرایی جشنواره در استان دبیر خانه ی قصه گویی کار خود را شروع کرد و تاکید گردید که با اطلاع رسانی مناسب زمینه حضور عموم مردم فراهم گردد.

در بخشی از جلسه ی شورای فرهنگی هنری ادبی استان کردستان  که اعضا و نمایندگان مربیان حضور داشتنند مدیر اجرایی جشنواره در استان با اعلام شروع به کار رسمی دبیر خانه ی استانی به جایگاه قصه و قصه گویی دراستان و حضور موفق مربیان در دوره های قبل اشاره کردند و خواهان حضور کیفی در این مرحله از جشنواره شدند...