ثبت نام
حساب کاربری
انتخاب زبان : English
امروز : 1398/03/30

قصه گوی کردستانی به مرحله ملی بیست و یکمین جشنواره بین المللی قصه گویی راه یافت.

یک برگزیده و یک تقدیری سهم استان کردستان از جشنواره ی منطقه ی دو کشور

22و 23 آبان ماه در جشنواره قصه گویی منطقه 2 کشوری اراک قصه گویان استان کردستان با یک برگزیده ی راه یافته به جشنواره ملی و یک تقدیری به کار خود پایان داد .

22 و 23 آبان ماه جشنواره قصه گویی منطقه ای منطقه دو کشور در استان مرکزی شهرستان اراک برگزار گردید و طاهره اصفهانی از استان کردستان با قصه ی اگر این چوب مال من بود در میان 5 برگزیده ی این جشنواره جهت حضور در بخش ملی بیست و یکمین جشنواره بین المللی قصه گویی قرار گرفت. همچنین از مینا عسکری به خاطر قصه گویی قصه ی خیاط حیله گر تقدیر شد.استان های مرکزی ایلام لرستان همدان کرمانشاه و قم ازدیگراستان های منطقه دوکشورهستند که در این جشنوار حضور داشتند. داوری این جشنواره راعلی خانجانی مجید قناد و محمد رضا یوسفی به عهده داشتند .