ثبت نام
حساب کاربری
انتخاب زبان : English
امروز : 1398/03/30

قصه گویان کردستانی در جمع قصه گویان 90 ثانیه ای کشور

دو قصه گوی 90 ثانیه ای استان کردستان در جمع 120 قصه گوی کشور

عباس یوسفی و آرین عبدی به جمع 120 قصه گوی برتر قصه های 90 ثانیه ای راه یافتند 3 نفر از این قصه گویان را داوران بخش ملی و سه نفررا رای مردمی انتخاب خواهند کرد .

120 قصه گوی بخش 90 ثانیه ای بیست ویکمین جشنواره بین المللی قصه گویی جهت شرکت در بخش نهایی انتخاب شدند. در این بخش جشنواره 3 قصه گو را داوران و 3 قصه گو را رای مردمی انتخاب خواهند کرد. سایت جشنواره  قصه گویی و برنامه ی آپارات و  برنامه ی کتاب باز شبکه  نسیم آماده ی رای مردمی خواهند بود . از استان کردستان عبا س یوسفی و ارین عبدی با روایت قصه هایشان در این جمع 120 نفره قرار گرفتند.