ثبت نام
حساب کاربری
انتخاب زبان : English
امروز : 1398/03/30

با حضور ستاد اجرایی دبیرخانه ی جشنواره ی استانی قصه گویی؛

عصر جمعه با طعم قصه

صبوری رابط جشنواره بیان کرد که در روزهای مانده به پایان مهلت ارسال اثر به بخش تخصصی جشنواره ی قصه گویی - حجم آثار رسیده رو به افزایش بوده و با توجه به اینکه مراحل بارگذاری آثار در اکثر موارد توسط ستاد اجرایی دبیرخانه در کانون استان صورت می گیرد - این ستاد با حضور در خانه ی هنر و فناوری روند ثبت نام و بارگذاری از شرکت کنندگان را پیگیری می کند.

صبوری اظهار داشت فتاحی مدیر کل کانون همراه با حسینی کارشناس مسیول فرهنگی ادبی هنری کانون استان بعدازظهر جمعه از خانه ی هنر و فناوری - محل دبیرخانه ی جشنواره ی استانی قصه گویی بازدید و مراحل انجام کار را بررسی کردند.