ثبت نام
حساب کاربری
انتخاب زبان : English
امروز : 1398/04/29

تعامل هنر و سنت قصه گویی با ابزار مدرن در خانه ی هنر و فناوری؛

ثبت نام گروهی اعضا و مربیان در جشنواره ی قصه گویی

حسینی مسئول خانه ی هنر و فناوری بیان کرد ابزار و امکانات موجود در این مرکز امکان ثبت نام همزمان برای بیش از 20 نفر را در جشنواره ی قصه گویی فراهم کرده است. اعضا و مربیان با حضور در کارگاه کامپیوتر به ثبت نام و بارگذاری فیلم های خود برای جشنواره ی قصه گویی می پردازند.

صبوری رابط جشنواره بیان داشت که حضور همزمان اعضا و مربیان در خانه ی هنر و فناوری علاوه بر امکان تعامل آنها با هم بر روند سرعت ثبت نام نیز افزوده است.